Đấy Là Tay Chứ Có Phải Thịt Đâu Bác

Đấy là tay của tui mà…Có phải thịt đâu mà bác “xoay” nhiệt tình thế…Nhanh nhẫu đoản…:(