Ê…Ế…Ế…

Ê…Ế…Ế…Quát đờ hợi! Tại sao??? Tại sao cưng lại lừa dối anh???