Máy bay vé 0đ là đây chứ đâu

Khi tôi nói tôi đang đi máy bay 0đ, bạn bè tôi nghĩ rằng tôi nói “xạo”, “nổ”, v.v… Có người nghĩ tôi phải là khách hàng thân thiết, hoặc may mắn…Nhưng thực tế là tôi không là khách hàng thân thiết cũng không may mắn gì cả….Sự thật là…

….

….

….

….