Món kêu thêm

Món mới mà không phải chỗ nào cũng có nha….
Món kêu thêm…..”Bể ly” 😮