Nào kiểm tra xem mắt bạn tốt cỡ nào

Bạn có tự tin vào thị lực của mình không? Mắt bạn tốt cỡ nào? Muốn test, kiểm tra xem khả năng đọc và nhìn rõ chữ của bạn cỡ nào không? Hãy thách thức bản thân với bài kiểm tra mắt dưới đây xem mắt bạn sáng và nhỉn rõ cỡ nào. Xem có cần đi khám bác sĩ và “tậu” thêm 2 cái nút chai không nhé.