Nhìn hình đoán bài hát

1> Cô gái mở đường
2> Con đường xưa em đi
3> Chia đôi cuộc tình
4> Đôi ngã chia ly
5> Con đường mang tên em
6> Đâu là con đường ta đi