Rắn Độc Là Đây

Hai con rắn độc đang bò.
Một con quay lại hỏi con kia:
– Tụi mình là rắn độc phải không?
Con rắn thứ hai trả lời:
– Đúng vậy, rất độc.
Con thứ nhất lại hỏi:
– Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
Con rắn thứ hai trả lời:
– Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?
Con rắn thứ nhất đáp:
Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ.