Tổng kết năm cũ

Tổng kết năm cũ vừa qua…
Nay mới có thời gian tổng kết lại năm cũ đã qua….
Tối qua không ngủ được…
Vừa mừng vừa lo
Suy đi tính lại xem đã đạt được những gì
Và chưa làm được những gì…
Cuối cùng cũng có được 1 chút gọi là dư dả
Dư được tận 2 căn hộ và tích lũy được vài tỷ gửi trong Ngân Hàng
Thế là năm nay phải lên kế hoạch tiếp theo
Quyết định và hạ quyết tâm…
…………….
…………………….
……………………………
………………………………….
Năm nay vẫn phải tích thêm vài tỷ nữa
………………để chữa bệnh nổ mà bao nhiêu năm chưa chữa khỏi…=))